Karfreitag orthodox

Freitag, 30. April 2021, (Woche 17)

Wo gilt dieser Feiertag?

Ort Typ Land Klasse
Srbija Land RS 1
Religion
Gedenktag orthodox
Legende
1
gesetzlich anerkannter Feiertag
3
halber, gesetzlich anerkannter Feiertag
4
gesetzlich nicht anerkannter Feiertag
5
Ereignistag